Плаћање

Цене наших производа у www.ebike.rs интернет продавници изражене су у динарима или еврима.

Наручену робу платићете куриру у динарима приликом преузимања пошиљке. Тада ћете добити и фактуру за издату робу.

Молимо вас да пажљиво преконтролишете примљени производ те у случају било какве примедбе, можете нас директно контактирати на телефон или преко електронске поште. Трудићемо се да изађемо у сусрет свим вашим захтевима.

Том приликом, такође, платићете и услугу поштарине курирској служби.

Оштећена роба у транспорту

У случају да приметите да је роба оштећена у транспорту, обавезно на лицу места са куриром направите записник о оштећењу. То је врло битно како би могли да вам надокнадимо тршкове оштећења.